Szczegółowe zdefiniowanie przyczyn niezgodności jest bardzo ważne w przeprowadzaniu dobrej analizy FMEA, a często problematyczne jest stwierdzenie, które parametry/ maszyny/ czynniki zewnętrzne mogą spowodować daną niezgodność.

Jedną z ważniejszych metod, stosowanych w systemach zarządzania jakością, do poszukiwania przyczyn jest DOE ( Design of Experiments), czyli planowanie eksperymentalne, wymienione w standardzie IATF 16949. Jest to zawansowana metoda statystyczna, ale także narzędzie doskonalenia procesu produkcyjnego.

Wartością DOE jest fakt, że nie wymaga przeprowadzenia prób dla wszystkich możliwych ustawień procesu. Ta metoda, bazując na różnych metodach statystycznych, pozwala ograniczyć ilość koniecznych do przeprowadzenia prób, przez co ogranicza ich koszty i czas potrzebny na ich przeprowadzenie.

Wykorzystanie DOE jest więc formą poszukiwania przyczyn bazującą na przeprowadzaniu eksperymentów, często również może doprowadzić do istotnych wniosków, na temat danego procesu, a więc i pomóc wskazać przyczyny niegodności, wspomagając tym samym prowadzenie analiz ryzyka z wykorzystaniem metody FMEA.

Więcej na temat DOE można dowiedzieć się podczas szkoleń prowadzonych przez naszego partnera – firmę PROQUAL. W szczególności iż podczas szkoleń duży nacisk położony jest na ćwiczenia praktyczne.