Ważną rzeczą przy tworzeniu analiz PFMEA jest definiowanie i ocenianie skutków jakie niesie za sobą pojawianie się danej wady. O ile zespoły pracujące nad analizą FMEA procesu nie powinny mieć problemu z określeniem jakie skutki danej wady będą dla kolejnych faz procesu to zdefiniowanie skutków dla klienta zewnętrznego, konsumenta, z perspektywy spełnienia przepisów prawa, ochrony środowiska czy serwisu może być już kłopotliwe. Te informacje powinny zostać zaczerpnięte z DFMEA. Ważne jest również aby dany skutek był oceniany dokładnie tak samo w DFMEA oraz PFMEA.

Dlatego w nowej aktualizacji programu dodaliśmy możliwość importowania i eksportowania tabel wspomagających ocenę poszczególnych składowych ryzyka (SOD). Od teraz zespoły mogą pracować na tych samych tabelach SEV przy DFMEA i PFMEA.

Funkcja będzie przydatna w celu ujednolicenia efektów pracy poszczególnych zespołów tworzących FMEA – teraz wystarczy udostępnić plik z poszczególnymi tabelami i dzięki temu usprawnić przepływ informacji oraz unikać niespójności w analizach, a także polepszyć współpracę z dostawcami!