Personalizacja programu

Projektując oprogramowanie szczególną uwagę zwróciliśmy na szeroko pojęte zagadnienia User Experience (UX). Nacisk położyliśmy zarówno na ergonomię, jak i kwestie estetyczne. Dzięki temu nasze aplikacje są nie tylko przyjazne dla użytkowników, ale odgrywają również pewien element marketingowy. Wielokrotnie już nasi klienci informowali nas, że przygotowana w PQ-FMEA dokumentacja – czytelna, przejrzysta, opatrzona logiem firmy – wywarła bardzo dobre wrażenie na auditorach zewnętrznych.

Nasze oprogramowanie umożliwia między innymi:

  • zdefiniowanie danych projektu dla każdej analizy,
  • wydruk arkuszy FMEA opatrzonych logotypem Twojej firmy,
  • dodanie symboli Twojej firmy dla charakterystyk specjalnych,
  • edycję tabel do oceny składowych RPN,
  • eksport i import pliku z listą pracowników,
  • edycję podpowiedzi,
  • ustawienie wzoru macierzy ryzyka.

PQ-FMEA jest przygotowane z myślą o potrzebach różnych firm, o różnej wielkości i z różnych branż.