Program jest automatycznie aktualizowany przez 12 miesięcy od zakupu, po tym okresie koszt aktualizacji to 10% aktualnej wartości licencji. Osoby zainteresowane przedłużeniem aktualizacji prosimy o kontakt przez formularz.

Formularz kontaktowy

.

Tabela prezentuje zmiany wprowadzane w programie w kolejnych jego wersjach.

Data aktualizacji  Wersja programu Wprowadzone zmiany
2019-10  1.21.2
 • Ulepszenie drukowania.
2019-06  1.21.1
 • Dodanie nowych wersji językowych: niemieckiego, chińskiego, hiszpańskiego, tureckiego.
2019-04  1.20.2
 • Dodanie funkcji powiększania formularzy w CP i PF.
2019-01  1.20.1.1
 • Ulepszenie kolorystyki podświetlania RPN.
 • Usprawnienie wydruku formularzy.
2018-11  1.20.1
 • W zależności od poziomu AP podświetlenie RPN kolorem: zielonym L (niskie), żółtym M (średnie), czerwonym H (wysokie).
 • Ulepszenie wyświetlania arkuszy w widoku pionowym
2018-08  1.19.7.1
 • Możliwość importu i eksportu tabeli SOD pomiędzy PFMEA i DFMEA.
2018-04  1.19.7
 • Możliwość kopiowania faz procesów pomiędzy plikami, dodanie kolumny numer charakterystyki w planie kontroli, dodanie możliwości wyświetlania listy podpowiedzi po wpisaniu spacji.
2018-04  1.19.6.3
 • Poprawa wyświetlania podziału komórek w powiększonym widoku formularza.
2018-03  1.19.6.2
 • Poprawa wyświetlania numerów wierszy w arkuszu FMEA.
2018-02  1.19.6.1
 • Aktualizacja opcji wyświetlania zdjęć w planie kontroli.
2018-01  1.19.6
 • Dodanie opcji autouzupełniania przyczyn w zakładce z drzewem wad oraz możliwości oznaczania ich kategorii.
2017-10  1.19.5
 • Dodanie opcji autouzupełniania wad w zakładce z drzewem wad. Aby doszło do tego należy zakończyć funkcję literą „z” lub „a” („zgodnie ze specyfikacją”/”according to specification”).

W tym momencie dodają się dodatkowo trzy nowe wady dla tej charakterystyki:

– X powyżej specyfikacji (lub ang odpowiednik)
– X poniżej specyfikacji (lub ang odpowiednik)
– X poza specyfikacją (lub ang odpowiednik)

2017-06  1.19.4
 • Dodanie możliwości powiększania formularza (Ctrl + scroll).
 • Zmiana funkcji klawisza ENTER na potwierdzenie „OK”/zamknięcie okna. Dodanie nowej linii ALT+ENTER.
 • Dodanie możliwość skrócenia nagłówków kolumn.
 • Poprawne zamykanie programu i pokazywanie rozszerzeń plików po aktualizacji WIN 10 pro. (Rozwiązanie błędy JAVA)
2017-05 1.19.3
 • Udoskonalenie opcji wydruku arkuszy FMEA.
2017-04 1.19.2
 • Obsługa aktualizacji związanych z bezpieczeństwem.
 • Dopasowanie odpowiedniej wersji JAVA.
2017-02 1.19.1
 • Zwiększenie bezpieczeństwa, udoskonalenie funkcji zdalnej aktualizacji.
2017-01 1.19.0
 • Dodanie możliwości oznaczenia które charakterystyki mają być widoczne w CP.
 • Aktualizacja wzoru macierzy ryzyka.
2016-11 1.18.3
 • Ulepszenie działania arkusza VDA.
2016-09 1.18.1
 • Dodanie informacji o aktywnej konfiguracji widoczności faz.
 • Aktualizacja nagłówków w kolumnach.
 • Zmiana brandowania programu.
2016-09 1.18.0
 • Dodanie macierzy ryzyka OxD.
 • Dodanie możliwości podświetlenia ryzyk zgodnie z wybraną macierzą ryzyka.
 • Dodanie zabezpieczenia pliku z analizą przed jednoczesną edycją przez kilku użytkowników.
2016-06 1.17.1
 • Zmiana szaty graficznej programu.
 • Udoskonalenie funkcjonalności FMEA i CP.
 • Poprawa sortowania i wyświetlania RPN na diagramie Pareto.
2016-06 1.17.0
 • Poprawa działania pola z kontrolą.
 • Dodanie kolumny z notatkami do wydruku zadań.
 • Zestawienie zadań dla pracownika – dodanie opcji wyłączania zadań zrealizowanych w zestawieniu zadań dla danego pracownika.
 • Możliwość prezentacji ryzyka (RPN) na diagramie Pareto w trzech wariantach.
2016-05 1.16.0
 • Możliwość druku i eksportu do XLS arkusza zgodnego z wymaganiami VDA.
 • Poprawa funkcjonalności pola z kontrolą.
2106-05 1.15.6
 • Poprawa wyszukiwania podpowiedzi.
 • Udoskonalenie funkcji numeracji wierszy na formularzu AIAG.
2016-05 1.15.5
 • Poprawa funkcjonalności przy przełączaniu do/z trybu pełnoekranowego.
2016-05 1.15.4  

 • Możliwość zaznaczenia kolorem na diagramie drzewa funkcji, przyczyn i wad.
 • Aktualizacja instrukcji.
 Wcześniejsze zmiany
 • Dodanie możliwości budowania różnych wersji danej analizy – funkcja ukrywania faz.
 • Udoskonalenie opcji „przypisz do wady” przy dodawaniu działań kontrolnych.
 • Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania.
 • Możliwość otwarcia analizy bezpośrednio poprzez ikonkę pliku.
 • Udoskonalenie działania opcji zwiń/rozwiń na poziomie drzewa wad.
 • Dodanie angielskiej wersji instalatora.
 • Udoskonalenie zapisu plików.
 • Pełna obsługa programu w języku angielskim.
 • Udoskonalenie wyświetlania danych przeniesionych z analizy FMEA do planu kontroli.
 • Możliwość dodawania zdjęć/rysunków w planach kontroli.
 • Udoskonalenie opcji drukowania diagramów przepływów procesu.
 • Dodanie możliwości usuwania symboli z diagramu przepływu procesu za pomocą klawisza DELETE.
 • Udoskonalenie działania opcji zapamiętywania danych w planie kontroli.