Szkolenia

Jako eksperci z zakresu zarządzania jakością, oferujemy również szeroki usług z obszaru FMEA. Realizujemy szkolenia, warsztaty, konsultacje oraz projekty wdrożeniowe z tematyki FMEA. 

Szkolenia prowadzimy w różnych wariantach: DFMEA, PFMEA, MFMEA, LFMEA, SFMEA, FMEA-MSR (także szkolenia „połączone”) oraz o różnym poziomie zaawansowania. Realizujemy je w wersji stacjonarnej, jak i on-line.

Przykłady realizowanych tematów szkoleń:

  • FMEA wg AIAG & VDA ed. 1. – pełny zakres nowego standardu
  • Analiza FMEA – dowolne branże i dowolne standardy pracy z FMEA (firmy spoza motoryzacji)
  • FMEA wg AIAG & VDA ed. 1. – omówienie zmian w nowym podejściu
  • FMEA w programie PQ-FMEA
  • Obsługa programu PQ-FMEA– szkolenie „techniczne”
  • Moderator FMEA AIAG & VDA ed. 1. – szkolenie zaawansowane dla liderów FMEA
  • inne szkolenia z zakresu zarządzania jakością

Warsztaty są dedykowane dla grup, które znają już FMEA i chcą pracować na przykładach z własnej firmy. Podczas tych zajęć uczestnicy wspólnie z trenerem robią FMEA krok po kroku dla wybranego procesu, wyrobu, maszyny itp., w ten sposób doskonaląc swoje umiejętności. W zależności od dostępnego czasu może to być tylko przykładowy, wzorcowy fragment FMEA lub gotowa analiza dla całego projektu (np. całego procesu).

Konsultacje są propozycją dla osób chcących poprawić i rozwijać swoje FMEA. Nasz moderator omówi gotową, przygotowaną przez firmę analizę, pomoże wyeliminować ewentualne błędy i niedociągnięcia oraz pokaże jak można tę analizę jeszcze rozwinąć. To też dobry czas na odpowiedzi na wszelkie pytania związane z FMEA, a także metodami i dokumentami powiązanymi (plany kontroli, SPC, MSA, instrukcje pracy itp.).

Wdrożenie  FMEA w przedsiębiorstwie polega na opracowaniu procedur i standardów w zakresie analizy ryzyka oraz realnym wprowadzeniu jej w organizacji. Obejmuje to, w zależności od potrzeb, audit GAP, opracowanie dokumentacji, szkolenia, warsztaty, konsultacje itp. Ilość dni potrzebnych na pełne wdrożenie jest zależna od złożoności procesów oraz zaangażowania zespołu.

Zainteresowała Cię nasza oferta szkoleniowa?

Sprawdź szczegóły szkoleń!

Sprawdź