PQ-FMEA demo

PQ-FMEA demo

Za darmo

Kategoria:

Porównanie funkcjonalności programów PQ-FMEA oraz PQ-FMEA+

Szczegółowe zestawienie funkcji programów

Lp.

FUNKCJA

PQ-FMEA

PQ-FMEA+

1. Budowanie drzewa wad
2. Drzewo wad rozbite na 3 osobne struktury
3. Tworzenie arkusza FMEA zgodnie z wytycznymi AIAG ed. 4, VDA 4
4. Tworzenie arkusza FMEA zgodnie z AIAG&VDA ed. 1
5. Tworzenie analizy typu Generic
6. Wbudowane tabele do oceny ryzyka: dotkliwość wady (S), częstotliwość występowania (O), wykrywalność (D)

zgodne ze standardami AIAG ed. 4


z możliwością edycji

z możliwością edycji
7. Wbudowane tabele do oceny ryzyka: dotkliwość wady (S), częstotliwość występowania (O), wykrywalność (D)

zgodne ze standardami AIAG&VDA ed. 1


z możliwością edycji

z możliwością edycji
8. Możliwość eksportu/importu tabel SOD
9. Możliwość konfigurowania elementów w FMEA (tworzenie wersji jednego FMEA dla np. różnych klientów)
tylko ukrywanie faz
10. Możliwość dodawania notatek w arkuszu FMEA
z możliwością edycji

z możliwością edycji
11. Przydzielanie zadań określonym pracownikom wraz z terminami realizacji
12. Generowanie i wydruk listy zadań do realizacji przez danego pracownika
13. Eksport/import listy pracowników
14. Możliwość podświetlania przyczyn spełniających dane kryteria (filtrowanie)
15. Generowanie analizy Pareto
16. Generowanie macierzy ryzyka: dotkliwość wady (S) / częstotliwość występowania (O) oraz częstotliwość występowania (O) / wykrywalność (D)
z możliwością edycji

z możliwością edycji
17. Tworzenie planu kontroli (CP)
18. Dodawanie zdjęć w planie kontroli (CP)
19. Tworzenie diagramu przepływu procesu (PF)
20. Możliwość dodawania własnych symboli na PF
21. Eksport do *.xls ●*
arkusz FMEA AIAG ed. 4, VDA 4, CP, PF
●*
arkusz FMEA AIAG ed. 4, VDA 4, arkusz FMEA AIAG&VDA, CP, PF z danymi projektu

arkusz FMEA AIAG ed. 4, VDA 4, arkusz FMEA AIAG&VDA, CP, PF
22. Wydruk
arkusz FMEA AIAG ed. 4, VDA 4, CP, PF, lista zadań

arkusz FMEA AIAG ed. 4, VDA 4, arkusz FMEA AIAG&VDA, CP, PF, lista zadań, historia rewizji
23. Możliwość zamieszczenie logotypu na wydruku formularza FMEA
24. Podświetlanie RPN w zależności od AP w arkuszu FMEA AIAG ed. 4 i VDA 4
25. Automatyczne uzupełnianie wad i przyczyn (z możliwością wyłączania tej opcji)
26.
Kopiowanie elementów struktury FMEA (faz, funkcji, niezgodności) miedzy plikami (analizami)
27. Dedykowane pole dla historii rewizji
28. Struktura dostępowa
29.
Podpowiedzi tekstów do opisania np. prewencji, kontroli, skutków

z możliwością edycji

rozwinięte podpowiedzi

z możliwością edycji
30. Program w języku polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, tureckim, chińskim i rosyjskim
31. Asystent jakości
32. Przeprowadzanie 5T

* Niedostępne w wersji demo