Praca z analizą FMEA w zespołach rozproszonych

W ostatnim czasie (i nie chodzi tu tylko o ostanie miesiące, które upłynęły pod hasłem „home office”) coraz wyraźniej widać potrzebę pracy z analizą FMEA w zespołach rozproszonych. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele. Poza oczywistą – ograniczenie spotkań z uwagi na pandemię, są jeszcze dwie „merytoryczne”:

1) trudno jest zebrać zespół z pełnymi kompetencjami w jednym zakładzie, ponieważ niektóre „działy” są zlokalizowane poza nim (czasami nawet w innym kraju) – konieczność pracy zdalnej,

2) z uwagi na napięte terminy analiza „dużego” procesu prowadzona jest równocześnie przez różne zespoły, które analizują ryzyka dla różnych części tego procesu – konieczność pracy równoległej.

 

W przypadku pierwszej przyczyny ważne jest umożliwienie czytelnej wizualizacji pracy z FMEA (łatwe do zrozumienia „drzewa”, czytelna komunikacja przy określaniu ryzyk itp.). W przypadku drugiej – niezbędne jest łatwe „sklejenie” pełnej analizy z tego, co zrobią poszczególne zespoły. Ciężko wyobrazić sobie efektywną pracę zespołów rozproszonych bez wykorzystania dedykowanego do FMEA oprogramowania (typowe arkusze kalkulacyjne na pewno nie zdadzą tu egzaminu).

W programie PQ-FMEA+ wbudowane jest wiele funkcjonalności, które umożliwiają pracę zdalną, w zespołach rozproszonych:

  • Możliwość przenoszenia faz pomiędzy plikami (Generic i praca równoległa)

PQ-FMEA+ „posługuje się” unikalną budową drzew, która umożliwia skopiowanie pełnych gałęzi struktury, funkcji oraz błędów (wad, przyczyn i skutków). Aby przenieść wybrane fazy do innego pliku wystarczy otworzyć dwa okna programu, a następnie użyci opcji kopiuj/wklej.

Można dzięki temu:

1) opracować Generic FMEA, z którego będzie można korzystać przy tworzeniu analiz dla konkretnych projektów,

2) podzielić pracę zespołu tak, aby każdy odpowiadał za przygotowanie konkretnej fazy procesu -następnie jedna osoba w łatwy sposób będzie mogła stworzyć z tego spójną całość.

przenoszenie faz między plikami PQ-FMEA

  • Wizualizacja analizy w postaci struktur/drzewa (wygodna praca zdalna)

W programie PQ-FMEA+ analizę FMEA w większości tworzy się na drzewie, w którym treść pól i ich „sens” są bardzo czytelne. Dzięki temu praca w grupie nad jedną analizą może przebiegać sprawnie, bez problemów komunikacyjnych, nawet w przypadku pracy zdalnej.

wizualizacja analizy w postaci drzewa PQ-FMEA

Program PQ-FMEA+ dzięki wysokiej intuicyjności i czytelności sprawia, że praca nad analizą FMEA w zespole jest wygodna i efektywna. Kolejne aktualizacje wprowadzą nowe funkcjonalności, które będą ułatwiały pracę w programie jeszcze bardziej.

 

Aktualizacja oprogramowania