PFMEA krok 7 wg AIAG & VDA – dokumentowanie wyników 

7 krok PFMEA: dokumentowanie wyników

Krok siódmy to pewnego rodzaju podsumowanie pracy z analizą

– składa się na niego przygotowanie formularza FMEA (w wybranym layoucie) oraz raportu podsumowującego analizę. Podsumowaniem jest również historia rewizji z zapisami wszystkich zmian w FMEA.  

Nowym wymaganiem (którego nie było w poprzednich podręcznikach do FMEA) jest konieczność opracowania raportu podsumowującego analizę. Nie ma narzuconej ani jego formy, ani zakresu  -ważne jest aby spełniał on wymagania organizacji, klientów i interesariuszy. Raport taki może zawierać m.in.: 

  • podsumowanie zakresu analizy i wskazanie zmian; 

  • podsumowanie błędów z wysokim poziomem AP; 

  • opis specyficznych tabeli ocen S/O/D oraz metod priorytetyzacji działań; 

  • podsumowanie działań podjętych i/lub planowanych z uwzględnieniem statusu tych działań. 

Nowy standard nakłada również obowiązek przeglądania i rewidowania PFMEA, aby zapewnić jej stałą aktualność.  

 

Jak ten krok wygląda w PQ-FMEA+? 

W PQ-FMEA+ jako podsumowanie można: 

1. Wydrukować arkusz FMEA

– z zakładki „Pliki” w pasku narzędzi wybieramy „Drukuj AIAG-VDA”. W przypadku analizy FMEA wg AIAG & VDA dokument drukuje się w formacie „L” razem z nagłówkami. 

PQ-FMEA widok rozwinięcia paska narzędzi PQ-FMEA widok wydruku tabeli

2. Wyeksportować analizę do arkusza formatu MS Excel – 

z zakładki Pliki w pasku narzędzi wybieramy „Eksportuj AIAG-VDA do XLSX”. Funkcja eksportuje arkusz z analizą razem z nagłówkami.  

PQ-FMEA widok rozwinięcia paska narzędzi PQ-FMEA widok tabeli w Excel

3. Dokumentować rewizje FMEA w dedykowanym polu (historia rewizji). 

Pole otwieramy za pomocą ikony PQ-FMEA widok ikony historii rewizji  z paska narzędzi. Historia rewizji pozwala na dodawanie nowych rewizji, nadawanie im numerów, opisu, daty wykonania oraz przypisywania do dokumentów FMEA, CP, PF.

PQ-FMEA widok okna: historia rewizji

Dokument z historią rewizji można wyeksportować do MS Excel albo wygenerować do pliku pdf. 

4. Monitorować statystyki – dostępne na pasku narzędzi są: 

  • Analiza Pareto

PQ-FMEA widok okna: analiza Pareto

  • Podsumowanie ryzyka AP 

PQ-FMEA widok okna: podsumowanie analizy ryzyka AP

  • Macierze ryzyka OxS i OxD

PQ-FMEA widok okna: macierz ryzyka OxS PQ-FMEA widok okna: macierz ryzyka OxD

  • Macierze ryzyka AP

PQ-FMEA widok okna: macierz ryzyka AP 

  • Klasyfikacja ryzyka AP

PQ-FMEA widok okna: klasyfikacja ryzyka

5. Zestawienie zadań optymalizujących. 

Funkcja ta jest dostępna z poziomu paska narzędzi w polu Statystyki” -> „Zadania” . Po otwarciu okna ukazuje się nam lista pracowników z ilością zadań pozostałych do wykonania. 

PQ-FMEA widok okna: lista pracowników

Możemy dwukrotnie kliknąć na pracownikawtedy wyświetli się okno ze szczegółami przypisanych do niego zadań (aby sprawdzić zadania niewykonane należy odznaczyć „Pokaż zadania wykonane”). 

PQ-FMEA widok okna: lista zadań pracownika

Listę zadań można wydrukować, żeby np. przekazać ją pracownikom. 

PQ-FMEA widok wydruku tabeli z listą zadań pracownika