PFMEA krok 2 wg AIAG & VDA – analiza struktury

krok 2 w FMEA - analiza struktury (element procesu, faza procesu, element roboczy)

Drugi krok analizy to wizualizacja jej zakresu za pomocą drzewa struktury.

 

W analizie struktury należy zdefiniować trzy poziomy:
1. Element procesu (Process Item)

Tu zazwyczaj pojawia się nazwa produkowanego wyrobu z możliwością wskazania procesu. Niekiedy może być to również nazwa systemu, podsystemu, elementu części.

2. Fazy procesu (Process Step)

Powinny być oparte na diagramie przepływu procesu (PF). Fazy procesu można rozumieć jako kolejne operacje/kroki, których zadaniem jest „tworzenie” wyrobu.

3. Element roboczy (Process Work Element)

W oparciu o 4M wymienia się wszystkich „uczestników” (ludzi, maszyny itp.) biorących udział w danej fazie procesu, czyli czynniki, które w dalszej analizie staną się przyczynami błędów.
Ten krok pozwala nam na przygotowanie się do następnego etapu pracy z PFMEA, czyli analizy funkcji.

 

Jak ten krok wygląda w PQ-FMEA+?

By przejść do kroku drugiego w PQ-FMEA+ musimy wybrać ikonę z czarną strukturą.

PQ-FMEA widok paska narzędzi

Po wybraniu czarnej struktury wyświetli się pole z trzema kolumnami: „Element procesu”, „Faza procesu” i „Element roboczy”.

1. Rozpoczynamy pracę definiując nasz „Element procesu” poprzez dwukrotne jego klikniecie, abyśmy mogli wpisać jego nazwę.

PQ-FMEA widok drzewa czarnego, kolumna element procesu

 

2. Kolejnym krokiem będzie utworzenie komórek z „Fazami procesu”.

Nowe komórki tworzymy przeciągając komórkę z lewej kolumny do następnej po prawej stronie.

PQ-FMEA tworzenie komórek przez przeciąganie

Po utworzeniu komórki klikamy w nią i definiujemy „Fazy procesu”. Na tym poziomie możemy określić maszynę, urządzenie, źródło przypisane do tej fazy, które zaciągną się do planu kontroli. Alternatywną opcją jest zaznaczenie opcji „Pobierz z elementów roboczych” – wtedy wszystkie „Elementy robocze” oznaczone symbolem zębatki automatycznie zaciągną się do planu kontroli.

 

PQ-FMEA, faza procesu

 

3. Następnie do każdej z faz tworzymy „Elementy robocze”.

W komórce „Element roboczy” możemy wpisać nazwę oraz wybrać kategorię naszego elementu.

PQ-FMEA, element roboczy procesu