PFMEA krok 1 wg AIAG & VDA – planowanie i przygotowanie

1 krok PFMEA: dane projektu, 5T

Pierwszy krok analizy to pewnego rodzaju przygotowanie przed „faktyczną pracą z FMEA”. Definiujemy wtedy projekt, sporządzamy jego plan.

 

Przechodząc do konkretów w pierwszym kroku analizy PFMEA:

  • Definiujemy projekt poprzez uzupełnienie niezbędnych danych na jego temat.

Zgodnie z wymaganiami AIAG & VDA ed. 1 w danych projektu powinny znaleźć się informacje takie jak: nazwa firmy, lokalizacja, nazwa klienta, nazwa wyrobu, data rozpoczęcia analizy, daty rewizji, skład zespołu, numer ID projektu, osoba odpowiedzialna, poziom poufności oraz zależnie od potrzeb inne dane.

  • Sporządzamy plan projektu przy użyciu 5T.

5T, to 5 tematów (cel, harmonogram, zespół, zadania, narzędzia), które powinno określić się przed rozpoczęciem prac nad analizą. Rozplanowanie prac pozwoli m.in. na optymalizację zasobów i tym samym pozwoli uniknąć większości błędów i konieczności poprawek.

Szczegółowy opis metody 5T dostępny na naszej stronie: https://pq-fmea.pl/metoda-5t/.

 

Jak ten krok wygląda w PQ-FMEA+?

By rozpocząć analizę FMEA w programie, po jego otwarciu należy z paska narzędzi wybrać „Plik” i następnie „Nowy projekt” lub wybrać odpowiednią ikonę z paska ikona nowy projekt (niebieski arkusz). Po tej akcji wyświetli nam się okno z wyborem typu analizy, którą chcemy przeprowadzić. W naszym przykładzie pokazujemy analizę PFMEA, a więc taki też typ FMEA wybieramy.

wybierz typ FMEA: FMEA Konstrukcji, FMEA Procesu

1. Naszą analizę rozpoczniemy od zdefiniowania projektu:

Aby to zrobić wybieramy na pasku narzędzi „Projekt”, a następnie „Dane projektu”.

Pasek Projekt w PQ-FMEA

Na ekranie pojawi się okno, w którym możemy uzupełnić wszystkie dane projektu. Dane projektu można osobno uzupełnić dla FMEA, CP (planu kontroli) oraz PF (diagramu przepływu procesu).

dane projektu w PQ-FMEA

Uzupełnione dane projektu widoczne są później w nagłówku arkusza FMEA, CP lub PF przy jego eksporcie lub wydruku.

druk arkusza PFMEA wg AIAG & VDA

2. Po zdefiniowaniu projektu przejdźmy do wykorzystania 5T:

Na pasku widoczna jest ikona ikona 5T , która pozwala nam otworzyć okno, w którym będziemy mogli udokumentować 5T.

Przykład:

1. Pierwsze T: Cel (InTent)

W programie możemy wypisać nasze cele wraz z ich datą realizacji. Aby dodać nowy cel wybieramy przycisk „Dodaj nowy cel”.

Pierwsze T: Cel (InTent) - widok w PQ-FMEA

2. Drugie T: Rozplanowanie w czasie (Timing)

Aby przejść do tego kroku należy wybrać odpowiedni kafelek. W tej zakładce możemy ustalić nasz harmonogram prac na podstawie ukazanej tabeli APQP lub MLA. Żeby dodać nowy harmonogram klikamy przycisk „Dodaj”, możemy ustawiać daty konkretnych działań klikając dwukrotnie w datę na tabeli.

Drugie T: Rozplanowanie w czasie (Timing) - widok w PQ-FMEA

3. Trzecie T: Zespół (Team)

W tym kroku możemy nazwać nasz zespół, określić datę spotkania, dodać członków za pomocą przycisku „Dodaj” i poprzez dwukrotne kliknięcie w dodane pole wpisać ich nazwy oraz w kolumnie obok zaznaczyć ich obecność.

Możemy również stworzyć listę na podstawie propozycji z podręcznika AIAG & VDA poprzez kliknięcie w opcję „Dodaj nową listę”.

Trzecie T: Zespół (TEAM) - widok w PQ-FMEA

A za pomocą przycisku „Poprzednie listy” możemy sprawdzić nasze poprzednie zespoły.

poprzednie zespoły - widok w PQ-FMEA

4. Czwarte T: Zadania (Tasks)

W tym kroku określamy zadania, które chcemy wykonać w każdym z siedmiu kroków analizy. Możemy pozostawić zadania wpisane domyślnie (są to zadania określone na podstawie podręcznika) lub wpisać swoje do pustych pól w tabeli.

Czwarte T: Zadania (Tasks) - widok w PQ-FMEA

5. Piąte T: Narzędzia (Tools)

Ten krok nie wymaga podejmowania przez nas działań, ponieważ naszym narzędziem jest oprogramowanie PQ-FMEA+. Podany w tym polu link przekierowuje do strony, na której opisany jest program.

Piąte T: narzędzia (tools) - widok w PQ-FMEA