Import, eksport i wydruk

Importowanie, eksportowanie i drukowanie plików

Obraz wydruk z PQ-FMEA

W celu ułatwienia pracy w PQ-FMEA umożliwiliśmy import, eksport oraz wydruk plików.

Obecnie program umożliwia:

  • import: listy pracowników, tabel S, O, D z wcześniejszych projektów w PQ-FMEA,
  • eksport do xls: arkusza FMEA, CP i PF,
  • wydruk: formularza FMEA, CP i PF, listy zadań dla konkretnego pracownika i historii zmian.