Struktury – drzewa

Budowanie struktury - drzewa

Dzięki funkcji budowania analizy na drzewie praca nad FMEA jest prosta i logiczna. Wszystkie dane wprowadzone na drzewie automatycznie przenoszą się do arkusza FMEA, planu kontroli i diagramu przepływu procesu.

Sprawdź jak wygląda budowanie drzewa w różnych wersjach programu.

Lp.

FUNKCJA

PQ-FMEA

PQ-FMEA+

1. Budowanie analizy FMEA przy pomocy drzewa
2. Drzewo rozbite na 3 struktury odpowiadające kolejnym krokom budowania FMEA: analiza struktury (czarna struktura), analiza funkcji (zielona struktura) i analiza błędu (czerwona struktura)
3. Zgodność z AIAG&VDA ed. 1
4. Zgodność z AIAG ed. 4 i VDA 4
5. Definiowanie charakterystyk wyrobu i procesu niezbędnych do stworzenia planu kontroli

 

 

6. Tworzenie powiązań charakterystyk z funkcjami i błędami oraz ich przyczynami

 

 

7. Przypisywanie maszyny, urządzenia lub źródła dla każdej z faz procesu