Struktura dostępów

Struktura dostępów

Wygląd struktury dostępów w programie PQ-FMEA+

W wersji PQ-FMEA+ stworzona jest struktura dostępów.

Po zainstalowaniu programu należy wybrać uprawnienia. Wybrany poziom zostanie przydzielony do danego urządzenia.

 

W tabeli zaprezentowano poziomy dostępów wraz z ich uprawnieniami

UPRAWNIENIA

Poziom 1 (odczyt)

Poziom 2 FMEA

Poziom 2 CP

Poziom 3 FMEA-CP

Poziom 4 (moderator)

Drzewo (struktura czarna, zielona, czerwona)

tylko odczyt

tylko odczyt

Arkusz FMEA

tylko odczyt

tylko odczyt

Arkusz CP

tylko odczyt

tylko odczyt

Arkusz PF

tylko odczyt

Dane projektu FMEA

tylko odczyt

tylko odczyt

Dane projektu CP

tylko odczyt

tylko odczyt

Dane projektu PF

tylko odczyt

Statystyki

tylko odczyt

tylko odczyt

tylko odczyt

tylko odczyt

Personalizacja (edycja tabel SOD, wzoru macierzy)
Wydruk
Eksport
Zmiana języka