Podsumowanie analizy FMEA

Podsumowanie analizy FMEA

PQ-FMEA pozwala na uzyskanie bardzo czytelnych podsumowań przeprowadzonej analizy.

W programie dostępne są:

  • Lista zaplanowanych działań doskonalących przypisanych do osób i terminów
  • Analiza Pareto
  • Macierze ryzyka SxO i OxD