Personalizacja programu

Spersonalizuj PQ-FMEA

W programie w wielu miejscach istnieje możliwość dodania informacji dotyczących firmy i danego projektu.

PQ-FMEA umożliwia:

  • zdefiniowanie danych projektu dla każdej analizy (m.in.: danych firmy, zespołu, dat, dodatkowych komentarzy),
  • dodanie logotypu widocznego przy wydruku arkuszy FMEA,
  • wgranie symboli firmy dla charakterystyk specjalnych,
  • dodanie własnych symboli w diagramie przepływu procesu,
  • dodanie zdjęć do charakterystyk w planie kontroli,
  • zdefiniowanie listy pracowników,
  • zdefiniowanie tabel S, O i D,
  • zdefiniowanie układu kolorów w macierzy ryzyka.

Istnieje możliwość dopasowania funkcji programu do specyficznych potrzeb firmy. Modyfikujemy lub dodajemy funkcje do PQ-FMEA zgodnie z podaną specyfikacją lub wspólnie opracowujemy zmiany na podstawie rozmowy z klientem.

Mamy za sobą wiele „customizacji” PQ-FMEA, od dodawania pojedynczych kolumn, czy zmian nagłówków, po wprowadzanie złożonych funkcji spersonalizowanych pod wymagania firm, kompatybilność z systemem SAP oraz wiele innych.

Przy modyfikacjach nie zwiększamy ceny za licencję, dodajemy tylko koszt samego wprowadzenia zmian.