Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania

Cały czas rozwijamy nasze oprogramowanie wprowadzając do niego nowe funkcjonalności, które na celu mają ułatwić prace nad analizą FMEA.

Przy zakupie oprogramowania aktualizacja ważna jest przez 12 miesięcy i przez ten okres automatycznie pobierane są wszystkie wypuszczane nowe wersje programu.

Po tym czasie koszt aktualizacji to 10% aktualnej wartości licencji.

Osoby zainteresowane przedłużeniem aktualizacji prosimy o kontakt przez formularz.
Formularz kontaktowy

Tabela prezentuje zmiany wprowadzane w programie w kolejnych jego wersjach.

Data aktualizacji  Wersja programu Wprowadzone zmiany
2020-12 2.2.1
 • Tabela 5T do zdefiniowania 5 tematów przed rozpoczęciem właściwej analizy
 • Asystent jakości – podpowiedzi wartości wykrywalności (D) na podstawie typu i metody kontroli i występowalności (O) na podstawie wyniku na bazie sztuk niezgodnych lub na bazie Cp/Cpk
2020-10 2.2.0
 • Dodanie dedykowanego pola dla historii rewizji.
 • Dodanie struktury dostępów.
 • Opcja autozapisu z ustawieniem własnej częstotliwości.
2020-06  2.1.4
 • Rozbudowanie możliwości tworzenia analiz według standardu AIAG&VDA ed. 1.
 • Podział drzewa na 3 osobne struktury.
 • Opcja przełączanie się pomiędzy trzema standardami jednym kliknięciem (AIAG & VDA, AIAG, VDA).
2019-10  1.21.2
 • Ulepszenie drukowania.
2019-06  1.21.1
 • Dodanie nowych wersji językowych: niemieckiego, chińskiego, hiszpańskiego, tureckiego.
2019-04  1.20.2
 • Dodanie funkcji powiększania formularzy w CP i PF.
2019-01  1.20.1.1
 • Ulepszenie kolorystyki podświetlania RPN.
 • Usprawnienie wydruku formularzy.
2018-11  1.20.1
 • W zależności od poziomu AP podświetlenie RPN kolorem: zielonym L (niskie), żółtym M (średnie), czerwonym H (wysokie).
 • Ulepszenie wyświetlania arkuszy w widoku pionowym.
2018-08  1.19.7.1
 • Możliwość importu i eksportu tabeli SOD pomiędzy PFMEA i DFMEA.
2018-04  1.19.7
 • Możliwość kopiowania faz procesów pomiędzy plikami, dodanie kolumny numer charakterystyki w planie kontroli, dodanie możliwości wyświetlania listy podpowiedzi po wpisaniu spacji.
2018-04  1.19.6.3
 • Poprawa wyświetlania podziału komórek w powiększonym widoku formularza.
2018-03  1.19.6.2
 • Poprawa wyświetlania numerów wierszy w arkuszu FMEA.
2018-02  1.19.6.1
 • Aktualizacja opcji wyświetlania zdjęć w planie kontroli.
2018-01  1.19.6
 • Dodanie opcji autouzupełniania przyczyn w zakładce z drzewem wad oraz możliwości oznaczania ich kategorii.
2017-10  1.19.5
 • Dodanie opcji autouzupełniania wad w zakładce z drzewem wad. Aby doszło do tego należy zakończyć funkcję literą „z” lub „a” („zgodnie ze specyfikacją”/”according to specification”).

W tym momencie dodają się dodatkowo trzy nowe wady dla tej charakterystyki:

 • X powyżej specyfikacji (lub ang odpowiednik).
 • X poniżej specyfikacji (lub ang odpowiednik).
 • X poza specyfikacją (lub ang odpowiednik).
2017-06  1.19.4
 • Dodanie możliwości powiększania formularza (Ctrl + scroll).
 • Zmiana funkcji klawisza ENTER na potwierdzenie „OK”/zamknięcie okna. Dodanie nowej linii ALT+ENTER.
 • Dodanie możliwość skrócenia nagłówków kolumn.
 • Poprawne zamykanie programu i pokazywanie rozszerzeń plików po aktualizacji WIN 10 pro. (Rozwiązanie błędy JAVA).
2017-05 1.19.3
 • Udoskonalenie opcji wydruku arkuszy FMEA.
2017-04 1.19.2
 • Obsługa aktualizacji związanych z bezpieczeństwem.
 • Dopasowanie odpowiedniej wersji JAVA.
2017-02 1.19.1
 • Zwiększenie bezpieczeństwa, udoskonalenie funkcji zdalnej aktualizacji.
2017-01 1.19.0
 • Dodanie możliwości oznaczenia które charakterystyki mają być widoczne w CP.
 • Aktualizacja wzoru macierzy ryzyka.
2016-11 1.18.3
 • Ulepszenie działania arkusza VDA.
2016-09 1.18.1
 • Dodanie informacji o aktywnej konfiguracji widoczności faz.
 • Aktualizacja nagłówków w kolumnach.
 • Zmiana brandowania programu.
2016-09 1.18.0
 • Dodanie macierzy ryzyka OxD.
 • Dodanie możliwości podświetlenia ryzyk zgodnie z wybraną macierzą ryzyka.
 • Dodanie zabezpieczenia pliku z analizą przed jednoczesną edycją przez kilku użytkowników.
2016-06 1.17.1
 • Zmiana szaty graficznej programu.
 • Udoskonalenie funkcjonalności FMEA i CP.
 • Poprawa sortowania i wyświetlania RPN na diagramie Pareto.
2016-06 1.17.0
 • Poprawa działania pola z kontrolą.
 • Dodanie kolumny z notatkami do wydruku zadań.
 • Zestawienie zadań dla pracownika – dodanie opcji wyłączania zadań zrealizowanych w zestawieniu zadań dla danego pracownika.
 • Możliwość prezentacji ryzyka (RPN) na diagramie Pareto w trzech wariantach.
2016-05 1.16.0
 • Możliwość druku i eksportu do XLS arkusza zgodnego z wymaganiami VDA.
 • Poprawa funkcjonalności pola z kontrolą.
2106-05 1.15.6
 • Poprawa wyszukiwania podpowiedzi.
 • Udoskonalenie funkcji numeracji wierszy na formularzu AIAG.
2016-05 1.15.5
 • Poprawa funkcjonalności przy przełączaniu do/z trybu pełnoekranowego.
2016-05 1.15.4  

 • Możliwość zaznaczenia kolorem na diagramie drzewa funkcji, przyczyn i wad.
 • Aktualizacja instrukcji.
 Wcześniejsze zmiany
 • Dodanie możliwości budowania różnych wersji danej analizy – funkcja ukrywania faz.
 • Udoskonalenie opcji „przypisz do wady” przy dodawaniu działań kontrolnych.
 • Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania.
 • Możliwość otwarcia analizy bezpośrednio poprzez ikonkę pliku.
 • Udoskonalenie działania opcji zwiń/rozwiń na poziomie drzewa wad.
 • Dodanie angielskiej wersji instalatora.
 • Udoskonalenie zapisu plików.
 • Pełna obsługa programu w języku angielskim.
 • Udoskonalenie wyświetlania danych przeniesionych z analizy FMEA do planu kontroli.
 • Możliwość dodawania zdjęć/rysunków w planach kontroli.
 • Udoskonalenie opcji drukowania diagramów przepływów procesu.
 • Dodanie możliwości usuwania symboli z diagramu przepływu procesu za pomocą klawisza DELETE.
 • Udoskonalenie działania opcji zapamiętywania danych w planie kontroli.