Wprowadzenie

O programie

PQ-FMEA to narzędzie stworzone przez doświadczonych specjalistów z zakresu zarządzania jakością. Program dostosowany został do rzeczywistych potrzeb osób odpowiadających za zapewnienie jakości oraz do obecnie obowiązujących wymagań. 

Program dostępny w językach: polski, angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, turecki, węgierski

Przystosowanie programu do wymagań AIAG & VDA zostało potwierdzone poprzez przeprowadzoną walidacje: Świadectwo walidacji.

 

Obraz widok programu PQ-FMEA+
Jest to program wspierający prowadzenie i dokumentowanie analizy FMEA (zarówno PFMEA, jak i DFMEA), a dodatkowo umożliwia tworzenie planów kontroli oraz diagramów przepływu procesu na podstawie danych zaciągniętych z FMEA.

Zapoznaj się szczegółowo z możliwościami jakie posiada nasze oprogramowanie!