Dla polepszenia komfortu pracy z PQ-FMEA wprowadziliśmy możliwość powiększania formularzy: Planu kontroli oraz Diagramu przepływu procesu. Dzięki tej zmianie arkusz będzie bardziej czytelny,a przez to i bardziej użyteczny. Ułatwi to między innymi pracę grupową, gdyż na wyświetlaczu będzie można powiększyć dany fragment arkusza.
Stale doskonalimy nasz program by z każdą kolejną aktualizacją ułatwiał jeszcze bardziej przeprowadzanie analiz ryzyka i utrzymywanie spójności z dokumentami takimi jak CP czy PF.