Odliczamy dni do konferencji, która ma się odbyć 19 września, mając również nadzieję, że tam właśnie ukaże się oficjalne wydanie nowego podręcznika FMEA, opracowanego wspólnie przez AIAG i VDA.

Na podstawie naszych informacji, jakie uzyskaliśmy bezpośrednio z AIAG dowiedzieliśmy się, że nowy podręcznik już teraz budzi ogromne zainteresowanie. Przy pracy nad nowym wydaniem pojawiło się ok 4000 komentarzy od interesariuszy. Niestety, z tego powodu, data wydania nowego podręcznika, wciąż nie jest oficjalne znana.

Czekamy niecierpliwie na dalszy rozwój sytuacji.