Nowa norma PN-EN IEC 60812:2018. Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA i FMECA) wprowadziła kilka zmian w analizie FMEA. 

W standardzie, opisującym sposób przeprowadzania oraz dokumentacji FMEA, pojawiły się między innymi alternatywne sposoby obliczania RPN oraz metoda oparta na macierzy ryzyka. 

Źródło: PN-EN IEC 60812:2018 Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA i FMECA)

Źródło: PN-EN IEC 60812:2018 Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA i FMECA)

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do przetestowania naszego programu, który jest stale aktualizowany by wasza analiza przyczyn i skutków niezgodności była zgodna z aktualnymi normami. 

Pobierz demo