Metoda 5T

1. InTent - cel, 2. Timing - rozplanowanie w czasie, 3. Team - zespół, 4. Tasks - zadania, 5. Tools - narzędzia

W podręczniku AIAG & VDA omówione zostało pięć tematów (5T), które należy określić przed rozpoczęciem pracy z analizą ryzyka FMEA.

Jest to obowiązkowe dla firm, które pracują zgodnie z wymaganiami określonymi w podręczniku AIAG & VDA, ale warto je wdrożyć również gdy te wymagania nas nie obowiązują.

Na 5T składa się:

1. InTent – Cel

Dlaczego robimy FMEA?

Powinno się dokładnie określić cel analizy FMEA, którą będziemy wykonywać.

  • Czego dotyczy?
  • Czy jest to nowy projekt?
  • Czy jest to aktualizacja istniejącej już analizy?

Dodatkowo warto zadbać o odpowiednie przygotowanie zespołu, aby każdy członek wiedział jak pracować z metodą, jaką jest FMEA.

2. Timing – Rozplanowanie w czasie

Do kiedy musimy przeprowadzić analizę FMEA?

Analizy FMEA nie należy robić na ostatnią chwilę. Pracę należy rozpocząć na tyle wcześniej, aby FMEA nie straciło prewencyjnej formy. Podręcznik AIAG & VDA ingeruje tu w tradycyjne podejście APQP, zgodnie z którym DFMEA rozpoczynało się w fazie drugiej i było ono później „wejściem” do PFMEA rozpoczynanego w fazie trzeciej, narzucając rozpoczynanie DFMEA i PFMEA już w fazie pierwszej APQP.

3. Team – zespół

Kto powinien pracować nad FMEA?

Nowy podręcznik jasno określa składy zespołów FMEA, co powinno być wytyczną do określenia przez organizację obowiązkowego składu zespołu.

Podkreślona jest rola moderatora, który ma być odpowiedzialny za przebieg analizy oraz za pracę zespołu. W podręczniku określono aż 14 kompetencji idealnego moderatora.

4. Tasks – zadania

Jakie zadania trzeba wykonać?

Na tym etapie moderator powinien omówić z zespołem przebieg pracy, jej poszczególnych etapów (7 kroków), oczekiwanych wyników, tak by zespół był również przygotowany na omówienie wyników z zarządem, klientem i auditorem.

5. Tools – narzędzia

W jaki sposób przeprowadzamy analizę?

Chodzi tu o wybór odpowiedniego narzędzia do analizy FMEA, czyli oprogramowania. Należy zadbać o to by każdy członek zespołu potrafił obsługiwać program i poprawnie wykonywać w nim analizę FMEA. Wprawdzie nie ma zakazu pracy na arkuszach kalkulacyjnych, ale jest to sposób mało efektywny, szczególnie przy dużych projektach.