Mamy już informacje odnośnie niektórych zmian w nowym podręczniku AIAG/VDA!

W celu ulepszenia przeprowadzania analiz ryzyka wprowadzone zostaną istotne zmiany.

Jedną ze zmian jest wprowadzenie AP czyli Action Priority. Ma ono zastąpić RPN. AP będzie podzielone na trzy rodzaje ważności: High, Medium i Low, które będą obliczane na podstawie wartości SEV, OCC i DET. Zmiana z RPN na AP ma ułatwić rozróżnianie wad które mają to samo RPN, ale jednak w rzeczywistości inną ważność np. różnicę między wadą z dużym znaczeniem i niską występowalnością od tych, które mają małe znaczenie, ale dużą występowalność. Zmian ta została już częściowo dodana do naszego programu – w najnowszej wersji wskaźnik RPN może być oznaczany kolorami zgodnie z AP (kolory: czerwony – H, żółty – M i zielony – L).

Również same tabele S, O, D zostały zmodyfikowane. Tabele dotkliwości będą zawierać kolumny oceniające wpływ efektu na „Twój zakład” – skutki wewnętrzne klienta i użytkownika końcowego.

Ocena częstotliwości występowania zostanie zastąpiona przez ocenę skuteczności prewencji, a ocena wykrywalności zostanie rozszerzona o  „Dojrzałość metody wykrywania” i „Szansa na wykrycie”, które mają być używane do wskazania poziomu doświadczenia organizacji w zakresie metody wykrywania.

Cieszy nas również, że sformalizowane zostało podejście do poszukiwania przyczyn niezgodność z obszarach takich jak: człowiek, maszyna, otoczenie i materiał, które już od dawna może być wykorzystywane przez Użytkowników PQ-FMEA.

Sam podręcznik jest do końca kwietnia zatwierdzany przez AIAG, a do końca maja przez VDA. Wydanie zapowiada się na początek czerwca tego roku. Z początku podręcznik zostanie wydany w wersji niemieckiej i angielskiej, z czasem jednak zostaną wydane inne wersje językowe.

Po pojawianiu oficjalnie nowego podręcznika – wszystkie zmiany zostaną wdrożone  w programie i wydane w formie aktualizacji dla Użytkowników PQ-FMEA.