Aktualizacja PQ-FMEA+ 2.3.2

Aktualizacja PQ-FMEA+ 2.3.2

Prezentujemy nową aktualizację PQ-FMEA+.

Co nowego w wersji 2.3.2?

1. Podsumowanie ryzyka wg Action Priority
2. Macierze Ryzyka wg Action Priority
3. Dedykowane pola dla ocen Severity i Detection
4. Ustawienie kolejności charakterystyk w planie kontroli
5. Możliwość usunięcia czerwonego zaznaczenia z planu kontroli
6. Zapis szerokości kolumn

1. Podsumowanie ryzyka wg Action Priority.

W aktualizacji 2.3.2 statystyki zostały rozszerzone m.in. o podsumowanie ryzyka wg AP. W programie dostępny jest teraz wykres słupkowy przedstawiający ilość konkretnych priorytetów działań – high, medium i low. Pod wykresem dostępna jest tabela, w której mamy rozpisane szczegółowo wszystkie przyczyny zawarte w podsumowaniu wraz z dokładnymi ocenami, dzięki czemu możemy w łatwy sposób znaleźć interesujące nas dane już na samym formularzu.

Funkcję otwieramy z paska narzędzi „Statystyki” -> „Podsumowanie ryzyka AP”.

 

2. Macierze ryzyka wg Action Priority.

Kolejne statystyki nawiązujące do nowego standardu AIAG & VDA to macierz ryzyka AP.

Na macierzy dostępne mamy zestawienie ilości wszystkich ocen względem poziomu piorytetu działania (high, medium, low) oraz konkretnej oceny: dotkliwości (Severity), występowalności (Occurance) oraz wykrywalności (Detection).

Funkcję otwieramy z paska narzędzi „Statystyki” -> „Macierz Ryzyka AP”.

 

3. Dedykowane pola dla ocen Severity i Detection

 

W komórkach „Skutek błędu” i „Bieżące sterowanie – detekcja”, możemy od razu przypisać oceny dotkliwości (Severity) i wykrywalności (Detection). Wartości określone w powyżej wspomnianych komórkach automatycznie zaciągną się do arkusza FMEA.

Miejsca do uzupełnienia ocen znajdują się w:

  • komórce „Skutek błędu” występującej na drzewie czerwonym oraz w formularzu.
  • w komórce „Bieżące sterowanie – detekcja” w formularzu.

Automatyczne zaciąganie wpisanych ocen możemy włączyć w oknie „Preferencje”, które otwieramy z paska narzędzi „Ustawienia” -> „Preferencje”:

 

4. Ustawienie kolejności charakterystyk w planie kontroli

PQ-FMEA - kolejność w CP

W planie kontroli możemy teraz wybrać sposób sortowania charakterystyk alfabetycznie lub względem kolejności komórek Funkcji fazy oraz komórek Funkcji elementów roboczych na drzewie w FMEA.

Sposób sortowania wybieramy z paska narzędzi –„Ustawienia” -> „Preferencje” -> „Ustawienia CP”.

 

5. Usuwanie czerwonego zaznaczenia z planu kontroli

Dotychczas po usunięciu komórki z charakterystykami, które zostały już opisane w planie kontroli zostawało czerwone oznaczenie elementów w wierszu i aby to usunąć było to trzeba robić pojedynczo. Teraz można usunąć cały wiersz za pomocą jednego przycisku.

By to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybierać „Usuń nieaktualny rekord”.

 

6. Zapis szerokości kolumn

Po zmianie szerokości kolumn w arkuszach i zapisaniu pliku, przy ponownym uruchomieniu  PQ-FMEA+ kolumny nie powrócą do domyślnych szerokości.

Wszystkie informacje na temat dotychczasowych aktualizacji można znaleźć na naszej stronie O programie – aktualizacja oprogramowania.