Aktualizacja PQ-FMEA 2.2.4

Prezentujemy nową aktualizację PQ-FMEA+.

Co nowego w wersji 2.2.4?

 

1. Tworzenie analiz typu Generic
2. Konfigurowanie elementów danego projektu
3. Charakterystyki kontrolne dla funkcji fazy
4. Podpowiedzi
5. Potwierdzenie usuwania
6. Dane projektu dla różnych konfiguracji
7. Skopiuj, dodaj poniżej

 

 1. 1. Specjalna funkcjonalność do tworzenia analiz typu Generic, składających się z wielu elementów procesu*

   

  Przycisk „G” na górnym panelu w programie pozwala na dodanie do analizy kolumny o nazwie „Proces”, dzięki czemu w łatwy sposób możliwe jest tworzenie zaawansowanych i złożonych analiz FMEA.

  *Funkcja dostępna tylko dla PFMEA.

 2. 2. Wybór elementów dla danej konfiguracji projektu

   

  Aktualizacja 2.2.4 pozwala na tworzenie bardzo przejrzystej konfiguracji projektu.

  W jaki sposób? W panelu „Konfiguracje projektu” wystarczy zaznaczyć, które elementy mają być widoczne w danej konfiguracji – można więc z dużego pliku typu Generic utworzyć odrębne analizy dla poszczególnych wyrobów/projektów.

   

 3. 3. Dodawanie charakterystyki kontrolnej dla funkcji fazy

   

  W najnowszej aktualizacji istnieje możliwość dodania charakterystyk kontrolnych, których nie umieszcza się w FMEA. By dodać taką charakterystykę podczas definiowania funkcji fazy procesu należy zaznaczyć „charakterystyka kontrolna (bez FMEA), a program zablokuje możliwość dodawania komórek w kolejnych kolumnach dla tej funkcji fazy i tworzy w pełni edytowalny wiersz w CP. Jest to bardzo ważna funkcjonalność umożliwiająca tworzenie planów kontroli dla tzw. stacji kontrolnych, przy których w odmienny sposób podchodzi się do analizy ryzyka.

   

 4. 4. Rozwinięcie podpowiedzi

  Od teraz podpowiedzi są dostępne dla większości** komórek w analizie.

  Dodatkowo istnieje możliwość zmieniania treści podpowiedzi w wielu miejscach w analizie równocześnie. Podczas uzupełniania komórek wystarczy nacisnąć przycisk „Spacja”, aby rozwinąć listę z podpowiedziami które mieliśmy już wpisane w analizę lub zaimportowane.
  Podpowiedzi można importować i eksportować do innych analiz.

  **komórki w których dostępne są podpowiedzi:

  PFMEA: Faza procesu, Element procesu, Funkcja fazy, Człowiek, Maszyna, Otoczenie, Metoda, Pomiar, Materiał, Inne, Metoda kontroli, Plan działania, Nr, Kody dla filtracji, Przyczyna błędu, Rodzaj błędu, Funkcja elementu roboczego, Sterowanie/Prewencja, Sterowanie/Kontrola, Potencjalny skutek błędu, Funkcja procesu, Klasyfikacja, Częstość próbki, Rozmiar próbki, System pomiarowy, Tolerancje

  DFMEA: Następny wyższy poziom, Funkcja wyższego poziomu, Człowiek, Maszyna, Otoczenie, Metoda, Pomiar, Materiał, Inne, Funkcja niższego poziomu, Następny niższy poziom, Funkcja elementu centralnego, Element centralny, Sterowanie/Prewencja, Sterowanie/Kontrola, Potencjalny skutek błędu, Funkcja procesu, Kody dla filtracji, Przyczyna błędu, Rodzaj błędu.

 5. 5. Potwierdzenie usuwania

  Od teraz, w przypadku chęci usunięcia komórki z powiązaniem na „niższym” poziomie analizy, wyświetla nam się okno z pokazanymi powiązaniami danej komórki i zapytaniem dotyczącym usunięcia. Jeżeli wybierzemy opcję „Usuń mimo to”,  komórka zostaje usunięta  razem z jej powiązaniami.

 6. 6. Tworzenie osobnych danych projektu dla konfiguracji

  Dla każdej konfiguracji w zakładce „Konfiguracje projektu” możemy stworzyć osobne dane projektu.Wystarczy wejść w „Konfiguracje projektu”, a następnie kliknąć przycisk „Dane projektu” znajdujący się na dole. Nowa funkcja jest niezwykle pomocna w przypadku Generic FMEA, kiedy chcemy ustawić dane projektu oddzielnie dla danego procesu lub klienta.

 7. 7. Nowe opcje w liście rozwijanej

   

   

  Dodaliśmy nowe opcje w liście rozwijanej dla komórek opisanych na drzewach. Wystarczy najechać na daną komórkę i kliknąć prawy przycisk myszy. Dwie nowe funkcje to:

  • Skopiuj poniżej
  • Dodaj poniżej

  To rozwiązane znacznie przyspiesza proces tworzenia „drzew” oraz ułatwia pracę.

 

 

Wszystkie informacje na temat dotychczasowych aktualizacji można znaleźć na naszej stronie https://pq-fmea.pl/o-programie/aktualizacja-oprogramowania/.