Aktualizacja PQ-FMEA 2.2.1

Asystent jakości w DET – podpowiedź na podstawie typu i metody kontroli

Dostępna kolejna aktualizacja PQ-FMEA – 2.2.1, a w niej:

  • Tabela 5T

Program umożliwiać będzie zdefiniowanie 5 tematów (5T) przed rozpoczęciem właściwej analizy:

1. Cel FMEA (inTent)

Tabela 5T w programie PQ-FMEA - InTent (cel)

2. Plan czasowy (Timing) 

Tabela 5T w programie PQ-FMEA - Timing (harmonogram)

3. Zespół FMEA (Team) 

Tabela 5T w programie PQ-FMEA - Team (zespół)

4. Zadania z FMEA (Tasks) 

Tabela 5T w programie PQ-FMEA - Tasks (zadania)

5. Narzędzia do FMEA (Tools) 

Szczegółowy opis metody 5T

 

  • Asystent jakości

  • Asystent jakości w programie PQ-FMEA (tabela OCC i DET)

Program na podstawie wybranych danych będzie podpowiadał, jaką wybrać wartość liczbową wykrywalności (D) i występowalności (O).

– DET – podpowiedź na podstawie typu i metody kontroli

Asystent jakości w DET – podpowiedź na podstawie typu i metody kontroli

– OCC – podpowiedź na podstawie wyniku na bazie sztuk niezgodnych lub na bazie Cp/Cpk

Asystent jakości w OCC – podpowiedź na podstawie wykrywalności sztuk niezgodnych

 

Jeżeli nie posiadasz aktywnej aktualizacji programu skontaktuj się z nami.