Podsumowanie analizy FMEA

PQ-FMEA pozwala na uzyskanie bardzo czytelnych podsumowań przeprowadzonej analizy. Możliwe jest nie tylko wydrukowanie listy zaplanowanych działań doskonalących, ale także zestawienie wyników w postaci Analizy Pareto oraz Macierzy Ryzyka.